T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
    
   

      
      
      

    

 
 

   


Bulunduğunuz Yer: Duyurular  >>   Malmüdürlüğü Tarım Arazilerinin Satışının Duyurusu

 Erbaa Malmüdürlüğü'nden Duyuru
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.ERBAA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

6292 Sayılı Orman köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, kapsamında Tarım arazilerinin satışı devam etmektedir.

            Tarım arazilerinin kullanıcılarına anılan kanun kapsamında satış için en son müracaat tarihi 28.04.2014 iken; 01.03.2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6527 sayılı Kanunla 6292 sayılı kanuna ‘Geçici Madde 2’ eklenerek bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6292 sayılı Kanun kapsamında satın alma başvurusunu yapmayanlar için bir yıl süre uzatımı yapılmıştır.

Bu nedenle en son müracaat tarihi 28.04.2015 tarihidir.

Hak sahiplerinin haklarının kaybolmaması açısından başvuru tarihini dikkate alarak bir an önce Müdürlüğümüze müracaat etmeleri rica olunur.

 

                                                                                Erbaa Malmüdürlüğü    

Erbaa Kaymakamlığı - Hükümet Konağı 2. Kat Erbaa/TOKAT
Tel: 03567151001 Fax:03567153636 e-posta: erbaa@erbaa.gov.tr